Over NAC

Het Nationaal Agrarisch Centrum (NAC vzw) organiseert diverse naschoolse opleidingen. Het heeft sterke roots in de land- en tuinbouwsector. Naast agrarische opleidingen organiseert het ook verscheidene informatica- en hippische opleidingen.

NAC vzw helpt de agrarische uitdagingen van morgen overwinnen

De laatste jaren is er heel wat veranderd in de agrarische wereld. Strengere milieueisen en een omwenteling in het Europese landbouwbeleid komen op ons af. Het is een evolutie die we moeilijk kunnen stoppen. Meer en meer wordt het belangrijk het bedrijf goed te managen. Hoe kunnen we ons bedrijf nu al klaarstomen voor de toekomst?

Op het landbouwbedrijf moet geproduceerd worden aan een zo laag mogelijke kostprijs. Een beter inzicht in de verschillende kostenposten en de evolutie ervan is daarom van groot belang. Een goede manager heeft een uitstekend inzicht in de rendabiliteit op het bedrijf. Dit kan het verschil maken wanneer de sector in een crisis verkeert.

Eén van de grootste tekortkomingen bij de land- en tuinbouwers is een gebrek aan kennis over de wetgeving. Het is een niet te miskennen feit dat de landbouwadministratie zeer complex is. Adviesbureaus bewijzen meer en meer hun nut en nemen administratieve taken van de landbouwers over. Doordat landbouwers deze taken uitbesteden, weten heel wat onder hen niet meer hoe de vork aan de steel zit. Het is belangrijk dat bedrijfsleiders een onafhankelijk overzicht krijgen van de mogelijkheden en beperkingen die de sector te bieden heeft. Het is tevens belangrijk om te weten welke nieuwigheden er nog op ons afkomen.

Vaak wordt gedacht dat de opleiding bedrijfsleiding en -overname in land- en tuinbouw louter en alleen dient voor jonge mensen die een bedrijf aan het overnemen zijn. Niets is minder waar. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die de juiste beslissingen wil maken op zijn bedrijf. Omdat de wetgeving continu  evolueert, schoolt een goede bedrijfsleider zich regelmatig bij. Bovendien is het belangrijk een inzicht te verwerven over de rendabiliteit op het bedrijf en kan het interessant zijn om nieuwe productietechnieken aan te leren.

Het Nationaal Agrarisch Centrum vzw (NAC) is de marktleider in het organiseren van bedrijfsleidersopleidingen in Vlaanderen. Deze opleiding wordt verdeeld in 2 clusters: het type A en B gedeelte. Het type A-gedeelte omvat de wetgeving die voor alle bedrijfssectoren gelden zoals o.a. pacht-, premie-, mest- en milieuwetgeving. Het type B-gedeelte is sectorgericht. De sectorspecifieke wetgeving wordt er toegelicht samen met heel wat praktische aspecten zoals o.a. stallenbouw, dierengeneeskundige ingrepen en teelttechnische aspecten. Naast bedrijfsleidercursussen organiseert het NAC ook tal van vergaderingen waar belangrijke, actuele onderwerpen door een vakspecialist worden toegelicht.

De grootste revolutie van vandaag gebeurt echter in de informaticawereld. Een GPS en computer in de tractor wordt in de toekomst de standaard. Precisielandbouw bespaart brandstof, fytoproducten, meststoffen en arbeid. Daarenboven wordt ook onze bedrijfsadministratie meer en meer geautomatiseerd. De tijd met kasten vol administratie behoort stilaan tot het verleden. Het NAC vzw is mee met de informaticarevolutie. Diverse informatica-opleidingen aan land- en tuinbouwers zorgen dat de sector mee is met de tijd!

 

De maatregel 'steun voor opleiding in de landbouw' zet binnen het Vlaams Programma voor plattelandsontwikkeling in op de Europese prioriteit 'bevordering van de kennisoverdracht en innovatie in de landbouw-en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden' en heeft als doel bij te dragen tot de vertering van het concurrentievermogen en de rendabiliteit, de bevordering van de instap van jonge landbouwers en het herstel en de instandhouding van de ecosystemen.

Welkom op onze website! We hechten veel waarde aan uw privacy en willen u graag informeren over ons cookiegebruik. Op deze website gebruiken we uitsluitend functionele cookies. Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website en zorgen ervoor dat u de best mogelijke ervaring hebt tijdens uw bezoek.

Wij gebruiken géén analytische cookies om gegevens te verzamelen over uw surfgedrag, en ook geen marketingcookies voor het volgen van uw activiteiten of het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Uw privacy staat bij ons voorop.

Omdat we uitsluitend functionele cookies gebruiken, is uw expliciete toestemming niet vereist volgens de huidige wetgeving. We willen echter wel transparant zijn over ons cookiegebruik en u geruststellen dat uw gegevens veilig zijn bij ons.

Evenementen

Nieuw! Stoppen met boeren: Erfrecht - verdeling - successieplanning

Lees meer

Nieuw! Stoppen met boeren: Pachtoverdracht - administratieve verplichtingen

Lees meer

Online infovergadering fytolicentie: Indeling van gewasbeschermingsmiddelen: 29 juli om 20u00

Lees meer

Online infovergadering fytolicentie: Verantwoord omgaan met GBM - 1 augustus om 20u00

Lees meer

Onze opleidingen met steun van de Vlaamse Overheid en Europa

Onze opleidingen met steun van de Vlaamse Overheid en Europa

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Meer info over een vervallen licentie? Klik hier

Lees meer

Contacteer ons!

Contacteer ons! Lees meer