Fytolicentie Ps

Specifiek professioneel gebruik

Wat omvat deze opleiding?

Bepaalde gewasbeschermingsmiddelen met verhoogd risico mogen uitsluitend worden toegepast door de houders van een fytolicentie Ps (‘Specifiek professioneel gebruik’). Deze voorwaarde wordt ook altijd vermeld in de toelatingsakte van de betrokken middelen.

Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuw Koninklijk Besluit inzake begassing en ontgassing. Meer info vindt u hier. 

Aandacht! Een fytolicentie Ps wordt beperkt tot één of meerdere werkzame stoffen. De werkzame stof wordt vermeld op de fytolicentie. Uitsluitend gebruik van middelen met deze werkzame stof is toegelaten.

Hieronder vindt u de middelen terug waarvoor een fytolicentie Ps is vereist:

MiddelWerkzame stofVereiste fytolicentie

PROFUME (9431P/B)

sulfuryldifluoride Ps voor sulfuryldifluoride
QUICKPHOS PELLETS (9131P/B) aluminiumfosfide Ps voor aluminiumfosfide
QUICKPHOS TABLETS (9130P/B) aluminiumfosfide Ps voor aluminiumfosfide
DEGESCH PLATES B (9012P/B) magnesiumfosfide Ps voor magnesiumfosfide
SOLASAN (6412P/B) metam-natrium Ps voor metam-natrium
TERRASAN (7762P/B) metam-natrium Ps voor metam-natrium
TAMIFUME 690 SL (9517P/B) metam-kalium Ps voor metam-kalium
BASAMID (5675P/B) dazomet Ps voor dazomet vanaf 01/03/2018
DAZOCLEAN (1141P/P) dazomet Ps voor dazomet vanaf 01/03/2018

Meer info omtrent de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van dergelijke middelen vindt u terug op de site van de Federale overheid www.fytolicentie.be

Om deze licentie te behalen moet u slagen voor een examen dat dient te worden afgelegd bij de Federale Overheid Dienst Volksgezondheid.

Wij organiseren geen langdurige opleiding fytolicentie Ps maar er is wel de mogelijkheid  ter voorbereidng aan het examen een korte vormingsactiviteit bij te wonen waarbij de belangrijkste gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van de producten worden toegelicht.  

De examens fytolicentie Ps zijn specifiek per werkzame stof.

Enkele werkzame stoffen worden samen gegroepeerd zodat voor deze werkzame stoffen slechts 1 examen moet afgelegd worden:

 • Groep 1: sulfuryldifluoride
 • Groep 2: aluminiumfosfide en magnesiumfosfide
 • Groep 3: metam-natrium, metam-kalium en nieuw: dazomet (fytolicentie Ps vereist vanaf 01/03/2018)

Bij het slagen voor het examen fytolicentie Ps voor een groep van werkzame stoffen krijgt u een fytolicentie Ps voor elk van deze werkzame stoffen.
De bestaande fytolicenties Ps voor metam-natrium en metam-kalium zullen automatisch uitgebreid worden met dazomet. Als houder van een fytolicentie Ps voor metam moet u dus geen nieuw examen afleggen voor dazomet.

Er zijn enkele voorwaarden om aan het examen te mogen deelnemen.

Voorwaarden om aan het examen te mogen deelnemen

 • Minstens 21 jaar oud zijn.
 • Houder zijn van een fytolicentie P2 of P3.

Kennisvereisten

 • De specifieke toepassingstechnieken voor de betrokken producten (begassing van opslaglokalen, bodeminjectie of druppelirrigatie).
 • De maatregelen die moeten genomen worden om de risico’s voor de toepasser, de omwonenden, het milieu, … te beperken.
 • Meer specifiek zijn deze kennisvereisten opgenomen in artikel 32 van het KB van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen (dat verwijst naar de kennisvereisten in bijlage 3 van dit KB).
 • Koninklijk besluit van 14 januari 1992 houdende reglementering van begassingen
 • De laatste versies van de toelatingsaktes die beschikbaar zijn via de zoekfunctie op fytoweb
 • De veiligheidsfiches van de betrokken producten kan u opvragen bij uw fytohandelaar of opzoeken via www.phytotrans.be

Examendata

Zie www.fytolicentie.be

Welkom op onze website! We hechten veel waarde aan uw privacy en willen u graag informeren over ons cookiegebruik. Op deze website gebruiken we uitsluitend functionele cookies. Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website en zorgen ervoor dat u de best mogelijke ervaring hebt tijdens uw bezoek.

Wij gebruiken géén analytische cookies om gegevens te verzamelen over uw surfgedrag, en ook geen marketingcookies voor het volgen van uw activiteiten of het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Uw privacy staat bij ons voorop.

Omdat we uitsluitend functionele cookies gebruiken, is uw expliciete toestemming niet vereist volgens de huidige wetgeving. We willen echter wel transparant zijn over ons cookiegebruik en u geruststellen dat uw gegevens veilig zijn bij ons.

Info

Voorbereidingsmomenten op het examen : neem gerust contact met ons op!

>