De fytolicentie

Aangevraag fytolicentie kan vanaf 1 september 2013

Land- en tuinbouwers zijn momenteel vrijgesteld voor de vergunning “erkend gebruiker van fytofarmaceutische producten”. Hier komt binnenkort een einde aan door een Europese richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Alle professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen zullen moeten in het bezit zijn van een fytolicentie. Deze licentie doet zijn intrede in het najaar van 2013. Echter, door een 2-jarige overgangsperiode zal de fytolicentie pas vanaf het najaar van 2015 effectief verplicht zijn. In aanloop hiervan kregen de gewasbeschermingsmiddelen een nieuwe indeling.

Welke types fytolicentie zijn er?

opleiding fytolicentie

  • NP: Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik
  • P1: Assistent professioneel gebruik
  • P2: Professioneel gebruik
  • P2s: Specifiek professioneel gebruik
  • P3: Distributie/Voorlichting producten voor professioneel gebruik.

Een P3 mag ook alle handelingen uitvoeren van een P2 of NP. Een P2 mag ook alle handelingen uitvoeren van een P1.

Via het schema in figuur 1 kan u zien welk type fytolicentie er minstens voor u nodig is. Land- en tuinbouwers zullen minstens een P2 licentie nodig hebben. Deze licentie geldt ook voor loonwerkers die enkel de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen factureren en zelf geen gewasbeschermingsmiddelen verkopen en geen spuitadvies verlenen. Personeel dat werkt onder toezicht van een P2 heeft minstens een fytolicentie P1 nodig. Let wel dat een P2 maximaal 10 P1 onder zijn vleugels kan nemen. Enkel in de landbouwsector mag de houder van een P1 zelf geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen bij derden. Een P2 mag dit daarentegen wel. Verkoopt u gewasbeschermingsmiddelen  voor professioneel gebruik of geeft u spuitadvies, dan heeft u het zwaarste type licentie nodig, namelijk de P3. Een P3 mag ook de taken uitvoeren van een P1 of P2 en mag ook producten voor niet-professioneel gebruik verkopen. De Fytolicentie "Specifiek professioneel Gebruik" (P2s) is analoog aan de huidige erkenning “speciaal erkend gebruiker” en zal deze erkenning vervangen. Deze licentie geldt voor producten waarvan in de erkenningsakte is opgenomen dat ze uitsluitend voorbehouden zijn voor de houder van de fytolicentie P2s.

Tuinaannemers die uitsluitend niet-professionele producten toepassen, dienen niet over een fytolicentie te beschikken. Ook onderwijzers uit het regulier en naschools onderwijs, lesgevers op vormingsactiviteiten en keurders van spuittoestellen hebben geen fytolicentie nodig.

 overzicht fytolicentie

Figuur 1: schema van de licentie die minimaal nodig is voor de activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen

Hoe de fytolicentie aanvragen?

Vanaf 1 september 2013 kan de fytolicentie aangevraagd worden via www.fytolicentie.be. Fytolicenties zullen uitsluitend afgeleverd worden aan meerderjarige personen. Ze zullen dus niet toegewezen worden aan ondernemingen of rechtspersonen. Tot 31 augustus 2015 geldt er een overgangsperiode. Tijdens deze periode kan iedereen op basis van ervaring of diploma de licentie op een soepele manier verkrijgen.

Iedere persoon die minstens 2 jaar werkervaring kan aantonen, zal deze licentie kunnen aanvragen zonder een opleiding of een examen te moeten afleggen. Deze ervaring moet aangetoond worden door een ondernemingsnummer en VEN-nummer van het bedrijf in te geven. Per ondernemings- en VEN-nummer kunnen 4 personen een P2 krijgen. Iemand die een fytolicentie P3 zou willen aanvragen, moet hiervoor 5 jaar ervaring kunnen aantonen i.v.m. het geven van voorlichting over gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Iedereen die momenteel de vergunning erkend gebruiker en verkoper bezit, zal een P3 kunnen aanvragen. Heeft u de vergunning erkend gebruiker op zak, dan zal u een P2 kunnen aanvragen. Ook zal iedereen die een diploma uit het land- en tuinbouwonderwijs bezit en de nodige vakken tijdens deze opleiding gezien heeft, een fytolicentie kunnen aanvragen van het nodige niveau.

Vanaf 31 augustus 2015 zal enkel op basis van diploma of examen de fytolicentie kunnen verkregen worden. Wie hiervoor niet in het reguliere onderwijs terecht kan, zal dit via het naschools onderwijs kunnen doen. Een basiscursus voor de licentie P1, P2 of P3 zal respectievelijk minimum 16, 60 of 120 uren duren.

Hoelang zal de fytolicentie geldig zijn?

Een fytolicentie zal 6 jaar geldig zijn. Om iedereen te stimuleren om tijdig de fytolicentie aan te vragen, zal de fytolicentie langer geldig zijn als ze vroeger aangevraagd wordt:

  • aanvraag tussen 1/09/2013 - 31/08/2014: 7 jaar geldig (tot 25/11/2022)
  • aanvraag tussen 1/09/2014 - 28/02/2015: 6 jaar geldig (tot 25/11/2021)
  • aanvraag tussen 1/03/2015 - 31/08/2015: 5 jaar geldig (tot 25/11/2020)

Hoe de fytolicentie verlengen?

Om de fytolicentie dan te verlengen, zullen een aantal vormingsactiviteiten moeten gevolgd worden. Een dergerlijke vormingsactiviteit moet minstens 3 uur duren en handelen over het niet-commerciële aspect van gewasbeschermingsmiddelen. Land- en tuinbouwers met een P2-licentie zullen zo 4 opleidingen moeten volgen vooraleer de licentie vervalt. Wie m.a.w. deze bijscholing niet volgt, zal de fytolicentie niet kunnen verlengen.

Tabel 2: overzicht opleidingen fytolicentie

type

Fytolicentie

Basisopleiding

Aantal te volgen activiteiten

P1

Assistent professioneel gebruik

16u

3

P2

Professioneel gebruik

60u

4

P2s

Specifiek professioneel gebruik

20u

2

P3

Distributie/Voorlichting professioneel gebruik

120u

6

NP

Distributie/Voorlichting niet-professioneel gebruik

16u

2

Wat zijn de gevolgen van de fytolicentie?

Alhoewel de fytolicentie zal kunnen bekomen worden vanaf 1 september 2013, zal deze pas vanaf 25 november 2015 verplicht zijn. Land- en tuinbouwers die tegen dan deze licentie nog niet in hun bezit hebben, zullen geen gewasbeschermingsmiddelen meer mogen aankopen. Tot 31 augustus 2015 zal de fytolicentie op eenvoudige wijze kunnen aangevraagd worden op basis van ervaring of diploma. Om de fytolicentie te kunnen verlengen, zullen  een aantal erkende vormingsactiviteiten i.v.m. gewasbeschermingsmiddelen moeten gevolgd worden vooraleer de licentie vervalt.

 Tabel 3: overzicht van belangrijke data

18/08/2012

  nieuwe indeling gewasbeschermingsmiddelen met nieuwe erkenningsnummers

1/09/2013

  de fytolicentie wordt ingevoerd, een overgangsperiode gaat in

18/08/2014

  producten met oude erkenningsnummers mogen niet meer verkocht worden

18/02/2016

  producten met oude erkenningsnummers mogen niet meer gebruikt worden

31/08/2015

  einde overgangsperiode (waarin op basis ervaring licentie kan aangevraagd worden)

25/11/2015

  de fytolicentie is verplicht voor professionele gebruikers, verkopers of voorlichters

2020-2022

  de fytolicenties moeten hernieuwd worden op basis van gevolgde vormingsactiviteiten

 

Meer info: fytolicentie@nacvzw.be

Evenementen

Infovergadering fytolicentie Wijnbouw: online 29 november 18u30-21u30

Lees meer

Online infovergadering fytolicentie: Websites rond gebruik gewasbeschermingsmiddelen - 4 december 20u00 - VOLZET

Lees meer

Infovergadering fytolicentie: DEEL 2: Ziekten en plagen + Label Groengek(l)eurd- 6 december Mol 19u00

Lees meer

Infovergadering fytolicentie: Praktijkvoorbeelden reductie gewasbeschermingsmiddelen - Roeselare 7 december 14uur

Lees meer

Onze opleidingen met steun van de Vlaamse Overheid en Europa

Onze opleidingen met steun van de Vlaamse Overheid en Europa

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Meer info over een vervallen licentie? Klik hier

Lees meer

Contacteer ons!

Contacteer ons! Lees meer

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact