De fytolicentie

Aanvraag fytolicentie kan vanaf 1 september 2013

Land- en tuinbouwers zijn momenteel vrijgesteld voor de vergunning “erkend gebruiker van fytofarmaceutische producten”. Hier komt binnenkort een einde aan door een Europese richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Alle professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen zullen moeten in het bezit zijn van een fytolicentie. Deze licentie doet zijn intrede in het najaar van 2013. Echter, door een 2-jarige overgangsperiode zal de fytolicentie pas vanaf het najaar van 2015 effectief verplicht zijn. In aanloop hiervan kregen de gewasbeschermingsmiddelen een nieuwe indeling.

Welke types fytolicentie zijn er?

opleiding fytolicentie

  • NP: Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik
  • P1: Assistent professioneel gebruik
  • P2: Professioneel gebruik
  • P2s: Specifiek professioneel gebruik
  • P3: Distributie/Voorlichting producten voor professioneel gebruik.

Een P3 mag ook alle handelingen uitvoeren van een P2 of NP. Een P2 mag ook alle handelingen uitvoeren van een P1.

Via het schema in figuur 1 kan u zien welk type fytolicentie er minstens voor u nodig is. Land- en tuinbouwers zullen minstens een P2 licentie nodig hebben. Deze licentie geldt ook voor loonwerkers die enkel de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen factureren en zelf geen gewasbeschermingsmiddelen verkopen en geen spuitadvies verlenen. Personeel dat werkt onder toezicht van een P2 heeft minstens een fytolicentie P1 nodig. Let wel dat een P2 maximaal 10 P1 onder zijn vleugels kan nemen. Enkel in de landbouwsector mag de houder van een P1 zelf geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen bij derden. Een P2 mag dit daarentegen wel. Verkoopt u gewasbeschermingsmiddelen  voor professioneel gebruik of geeft u spuitadvies, dan heeft u het zwaarste type licentie nodig, namelijk de P3. Een P3 mag ook de taken uitvoeren van een P1 of P2 en mag ook producten voor niet-professioneel gebruik verkopen. De Fytolicentie "Specifiek professioneel Gebruik" (P2s) is analoog aan de huidige erkenning “speciaal erkend gebruiker” en zal deze erkenning vervangen. Deze licentie geldt voor producten waarvan in de erkenningsakte is opgenomen dat ze uitsluitend voorbehouden zijn voor de houder van de fytolicentie P2s.

Tuinaannemers die uitsluitend niet-professionele producten toepassen, dienen niet over een fytolicentie te beschikken. Ook onderwijzers uit het regulier en naschools onderwijs, lesgevers op vormingsactiviteiten en keurders van spuittoestellen hebben geen fytolicentie nodig.

 overzicht fytolicentie

Figuur 1: schema van de licentie die minimaal nodig is voor de activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen

Hoe de fytolicentie aanvragen?

Vanaf 31 augustus 2015 kan enkel op basis van diploma of examen de fytolicentie kunnen verkregen worden. Wie hiervoor niet in het reguliere onderwijs terecht kan, zal dit via het naschools onderwijs kunnen doen. Een basiscursus voor de licentie P1, P2 of P3 zal respectievelijk minimum 16, 60 of 120 uren duren.

Hoelang zal de fytolicentie geldig zijn? Een fytolicentie zal 6 jaar geldig zijn. 


Hoe de fytolicentie verlengen?

Om de fytolicentie dan te verlengen, zullen een aantal vormingsactiviteiten moeten gevolgd worden. Een dergerlijke vormingsactiviteit moet minstens 3 uur duren en handelen over het niet-commerciële aspect van gewasbeschermingsmiddelen. Land- en tuinbouwers met een P2-licentie zullen zo 4 opleidingen moeten volgen vooraleer de licentie vervalt. Wie m.a.w. deze bijscholing niet volgt, zal de fytolicentie niet kunnen verlengen.

Tabel 2: overzicht opleidingen fytolicentie

type

Fytolicentie

Basisopleiding

Aantal te volgen activiteiten

P1

Assistent professioneel gebruik

16u

3

P2

Professioneel gebruik

60u

4

P2s

Specifiek professioneel gebruik

20u

2

P3

Distributie/Voorlichting professioneel gebruik

120u

6

NP

Distributie/Voorlichting niet-professioneel gebruik

16u

2


 

Meer info: fytolicentie@nacvzw.be

Welkom op onze website! We hechten veel waarde aan uw privacy en willen u graag informeren over ons cookiegebruik. Op deze website gebruiken we uitsluitend functionele cookies. Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze website en zorgen ervoor dat u de best mogelijke ervaring hebt tijdens uw bezoek.

Wij gebruiken géén analytische cookies om gegevens te verzamelen over uw surfgedrag, en ook geen marketingcookies voor het volgen van uw activiteiten of het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Uw privacy staat bij ons voorop.

Omdat we uitsluitend functionele cookies gebruiken, is uw expliciete toestemming niet vereist volgens de huidige wetgeving. We willen echter wel transparant zijn over ons cookiegebruik en u geruststellen dat uw gegevens veilig zijn bij ons.

Evenementen

Installatieproeven VOORJAAR 2024

Lees meer

Online infovergadering fytolicentie: Websites rond gebruik GBM 17 juni om 20u00

Lees meer

Online infovergadering fytolicentie: Indeling van gewasbeschermingsmiddelen: 19 juni om 20u00

Lees meer

Nascholing fytolicentie: Gazonproblematiek - 20 juni om 19u00 - OEDELEM

Lees meer

Onze opleidingen met steun van de Vlaamse Overheid en Europa

Onze opleidingen met steun van de Vlaamse Overheid en Europa

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Meer info over een vervallen licentie? Klik hier

Lees meer

Contacteer ons!

Contacteer ons! Lees meer