Wie moet wat volgen voor het VLIF?

Al wie geen diploma kan voorleggen van een volledige cyclus land- of tuinbouwgericht onderwijs van minstens het niveau hoger secundair onderwijs (dus ook na het lager secundair onderwijs land- of tuinbouwonderwijs of 4 jaar secundair onderwijs) moet een installatieattest kunnen voorleggen indien hij wenst een beroep te doen op de tussenkomsten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor de eerste vestiging op een land- of tuinbouwbedrijf en voor investeringen.

De vereisten voor het krijgen van het installatieattest zijn verschillend naargelang van de genoten opleiding:

Voorwaarde

Vereiste bijscholing (*)

1)

getuigschrift of diploma van land- of tuinbouwgericht onderwijs

 

 

- lager secundair onderwijs

Starterscursus type A + B

 

- 2de graad secundair onderwijs

Starterscursus type A + B

 

- 5de jaar secundair onderwijs

Starterscursus type A

 

 

 

2)

getuigschrift of diploma van niet land- of tuinbouwgericht onderwijs of geen getuigschrift of diploma

Starterscursus type A + B + stage

 

 

 

3)

minstens vijf jaar werkzaam op een landbouwbedrijf met het statuut van zelfstandig bedrijfsleider, zaakvoerder, meewerkende echtgenoot/echtgenote of zelfstandig helper (**).

Starterscursus type A + B

De totaalduur van de gevolgde stages is minstens twintig stagedagen.

(*) Wie voor 1 juli 1996 met vrucht een B-cursus gevolgd heeft kan bij de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling een installatieattest aanvragen mits voorlegging van een kopie van het getuigschrift. Voor de opleidingen die gestart zijn tussen 1 juli 1996 en 1 januari 2005 zijn een B1- en een B3-cursus gelijkwaardig met respectievelijk een starterscursus type A en een starterscursus type B.

(**) Een deelnemer bewijst zijn statuut van zelfstandig bedrijfsleider, zaakvoerder, meewerkende echtgenoot of zelfstandig helper met een verklaring van de sociale kas waarbij hij is aangesloten. Een zelfstandig helper moet ook aanslagbiljetten voorleggen die aantonen dat hij voor de desbetreffende periode inkomsten uit de zelfstandige activiteit heeft aangegeven.

Evenementen

Installatieproeven Vlaams-Brabant

Lees meer

Starterscursus landbouw type A

Lees meer

Infovergadering fytolicentie EHBO - Diest - VOLZET

Lees meer

Infovergadering fytolicentie EHBO - Westerlo

Lees meer

NAC in corona vorm

NAC in corona vorm

NACvzw geeft terug opleidingen in een aangepaste Corona Vorm


Veiligheid en gezondheid centraal !

Wij respecteren de social distancing en zorgen voor een ruime luchtverversing in onze lokalen

Wij beschikken over voldoende ontsmettingsmiddelen om de hygiëne en veiligheid te garanderen!


Wij blijven steeds bereikbaar via mail en telefoon


NIEUW: ONLINE opleidingen

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Aanbod fyto-opleidingen + navorming Lees meer

Data installatieproeven

Data installatieproeven Lees meer

Starterscursussen starten binnenkort diverse locaties Vlaanderen

Starterscursussen starten binnenkort diverse locaties Vlaanderen Lees meer

Contacteer ons!

Contacteer ons! Lees meer

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact