Nascholing vakbekwaamheid chauffeurs (code 95)

Opleidingen vakbekwaamheid voor bestuurders van voertuigen groepen C(E) en D(E)

Wat omvat deze opleiding?

Sinds 10 september 2009 dienen heel wat beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs geldig voor de categorieën C en C+E en de subcategorieën C1 en C1+E vereist is, te voldoen aan de voorschriften inzake vakbekwaamheid voor chauffeurs, conform de Europese richtlijn nr. 2003/59/EG, omgezet in Belgisch recht door het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007.

Wie moet deze lessen nascholing vakbekwaamheid chauffeurs volgen?

De vakbekwaamheid is van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen, bestemd voor goederen- of personenvervoer. Voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen vakbekwaamheid te hebben en volstaat een gewoon rijbewijs:

 • voor voertuigen van max. 45km/uur

 • voor voertuigen van strijdkrachten, burgerbescherming, brandweer en handhaving openbare orde

 • voor testvoertuigen, onderhoud, herstellingen, ...

 • voor voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of reddingsoperaties

 • voor voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden

 • voor voertuigen (of combinaties van voertuigen)  die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

Nascholing: wat, waar en wanneer?

De meeste chauffeurs hebben voor 09/09/2016 hun rijbewijs verlengd voor 5 jaar. In de tweede lessenreeks dienen opnieuw 5 opleidingen van 7 uren te worden gevolgd (35 kredietpunten), om het rijbewijs opnieuw te kunnen verlengen met 5 jaar. Het zou wellicht voor iedereen makkelijkst zijn om elk jaar 1 opleiding te volgen. 

De tweede reeks van 5 opleidingen dient echter aan 2 voorwaarden te voldoen:

Voorwaarde 1: Alle opleidingen zijn ingedeeld in 3 thema’s en de chauffeurs dienen uit elk thema ten minste 1 opleiding te volgen. De 3 thema’s zijn:

Thema 1 : Rationeel rijden: 

Ladingzekering, Aslastverdeling (€150, excl. btw)

Defensief en economisch rijden 
(
met eigen vrachtwagen: €375, excl. btw, of zonder eigen vrachtwagen: €575, excl. btw)

Thema 2 : Toepassing van de voorschriften:

- Rij- en rusttijden, Tachygraaf, Vrachtdocumenten (€150, excl. btw)

- Opfrissing vakbekwaamheid I : Rij- en rusttijden, Wegcode opfrissen, Ladingzekering (€150, excl. btw)

- Opfrissing vakbekwaamheid II : Ongevallen vermijden, Eerste hulp, Gedrag bestuurder (€150, excl. btw)

- Vervoer van gevaarlijke stoffen onder de vrijstellingen (€150, excl. btw)

Thema 3 :  Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid:

Ongevallen vermijden, invullen aanrijdingsformulier (€150, excl. btw)

- Eerste hulp-initiatie vrachtwagenchauffeur (€150, excl. btw)

- Voorkomen van criminaliteit en diefstal (€150, excl. btw)

- Gedrag bestuurder, bijdrage tot kwaliteit en imago van de onderneming (€150, excl. btw)

- Wegcode opfrissen, invullen aanrijdingsformulier (€150, excl. btw)

- Brandpreventie, initiatie kleine blusmiddelen (€170, excl. btw)

- Gezonder en minder stress onderweg (€150, excl. btw)

        

Voorwaarde 2.  De chauffeurs dienen tenminste 1 opleiding te volgen waarin 3 uren praktijk achter het stuur worden gegeven. Het gaat hier om de opleidingen Defensief rijden en Economisch rijden. Deze bestaan uit 4 uren theorie (in groep) en 3 uren praktijk (individueel).

Wat moet ik volgen? Tegen wanneer?

1. Rijbewijs dateert van voor 09/09/2009

 • 35u nacholing tegen 10/09/2016
 • Na 2016: de inhoud wordt bepaald aan de hand van de leerdoelstellingen (geen vrije keuze meer)

2. Rijbewijs dateert van na 09/09/2009 tot 03/02/2013

 • Rijbewijs C bestaat uit: rijbewijs C + apart examen vakbekwaamheid code 95
 • Binnen de vijf jaar na datum behalen rijbewijs 35u nacholing volgen
 • De eerste vijf jaar: vrije keuze in modules

3. Rijbewijs dateert van na 03/02/2013

 • Rijbewijs C bestaat uit: rijbewijs C + apart examen vakbekwaamheid code 95
 • Binnen de vijf jaar na datum behalen rijbewijs 35u nacholing volgen
 • Inhoud wordt bepaald aan de hand van de leerdoelstellingen (geen vrije keuze)

Kostprijs

Nascholingsdag (8u30-16u30) of twee lesavonden (19u-22u45): €150 of €170 (excl. BTW) per deelnemer, afhankelijk van het onderwerp (zie exacte prijs hiernaast)

Praktijkopleidingen:

 • €375 (excl. BTW) per deelnemer met eigen vrachtwagen
 • €575 (excl. BTW) per deelnemer, zonder eigen vrachtwagen

Cursusverloop

Neem gerust contact op voor meer locaties en lesdata ! 

Info

U ontvangt een individuele factuur waarmee u als KMO mogelijks van de tussekomst van de KMO-portefeuille kan genieten. Hierdoor kan 30% van het inschrijvingsgeld bespaard worden.

Lesdata

Plaats van deze opleiding Startdatum
Woumen 19-01-2023
Ieper 28-01-2023
Woumen (AVOND) 01-02-2023
Woumen (AVOND) 08-02-2023
Roeselare 11-02-2023
Ninove 17-02-2023
Roeselare 18-02-2023
Roeselare 21-02-2023
Poperinge 02-03-2023
Ieper 13-03-2023
Roeselare (AVOND) 16-03-2023
Roeselare (AVOND) 23-03-2023
Roeserlare 18-03-2023

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact

>